Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

Sekcja Organizacyjna

Zespół Nadzoru i Kontroli Sanitarnej

Zespół Nadzoru Weterynaryjnego i Profilaktyki Weterynaryjnej

Zespół Nadzoru Farmaceutycznego

Zespół Reagowania Epidemiologicznego

 • Sekcja Rozpoznania Biologicznego
 • Sekcja Ewakuacji Medycznej
 • Sekcja Dezaktywacyjno-Dekontaminacyjna

Zespół Laboratoryjny

 • Laboratorium Badań Środowiska Pracy
 • Laboratorium Pomiarów Szkodliwości Środowiskowych
 • Laboratorium Mikrobiologiczne
 • Laboratorium Badania Żywności i Wody
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413030
fax. 261413030
womp.bydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP