Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413030
fax. 261413030
womp.bydgoszcz@ron.mil.pl

Kancelaria - telefon kontaktowy dla interesantów

 • tel./fax 261-413-030

Oficer wyznaczony do kontaktów w sprawie RODO - telefon kontaktowy dla interesantów

 • tel./fax 261-413-030

Służba Dyżurna - alternatywny telefon kontaktowy dla interesantów

 • tel. kom. 885-210-423
 • fax 261-413-925

Zastępca Komendanta

 • tel. 261-413-922

Szef Zespołu Nadzoru i Kontroli Sanitarnej

 • tel. 261-411-706

Szef Zespołu Nadzoru Weterynaryjnego i Profilaktyki Weterynaryjnej

 • tel. 261-411-140

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego

 • tel. 261-411-153

Szef Zespołu Reagowania Epidemiologicznego

 • tel. 261-411-151

Zdjęcia

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413030
fax. 261413030
womp.bydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP